Velkommen til Tjøtta oppvekstsenter!

Tjøtta oppvekstsenter ligger på tettstedet Tjøtta helt sør i Alstahaug kommune i Nordland, og består av barnehage og fådelt skole.

Vi har elever fra Tjøtta, Offersøy, Tro og Mindland. 

Skolen har ca. 30 elever.