I henhold til Opplæringsloven §2, skal barn født i 2008 innskrives i barneskolen skoleåret 2014/2015. Det samme gjelder barn født før 2008 og som ennå ikke har begynt i skolen (utsatt skolestart).

Innskrivingen foregår slik:

Bjarnetjønna skole

Innskriving tirsdag 26. november 2013 kl. 18.00-19.00.
Oppmøte i 1. årstrinn avdelinga.
Parkering kan foregå på skoleplassen.

Sandnes barneskole

Innskriving 26. november 2013 kl. 12.00-13.00.
Inngang SFO.                        .

Ura skole

Innskriving torsdag 21. november 2013 kl. 18.00-19.00.
Oppmøte ved SFO-inngang.

Austbø, Søvik og Tjøtta oppvekssenter

Melding sendes/leveres til skolen, innen 30. november.

Felles for alle skolene:
Fødselsnummer til barn og foresatte må taes med ved frammøte eller sendes rektor.

Vel møtt til innskriving!