Alstahaug kommune benytter Visma Flyt skole for søknader. Elektronisk søknad sendes ved å logge inn her med bruk av ID-porten. 

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og trenger ikke å søke på nytt.

Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart.