Velkommen til Ura skole!

Ura skole ligger ca. 5 km sør for sentrum i nærheten av Ura barnehage. Skolen har et stort og variert uteområde som ligger med nærhet til Åsen.
Skolen er en barneskole med ca. 150 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Velkommen til første skoledag!

Mandag 19. august
1.-4. trinn kl. 08.30-11.00
Oppmøte i skolegården på baksiden mot skogen.