Kontaktinformasjon

Stilling  Navn Telefon E-post
Rektor Kjersti Olsen 75 07 53 62 kjeols@skole.alstahaug.no
Ass. rektor Tove Langseth 75 07 53 63 tovlan@skole.alstahaug.no
Sekretær Ann Rigmor Albertsen 75 07 53 60 annalb@skole.alstahaug.no
Leder SFO Vigdis Karlsen 99 55 50 48 vigkar@skole.alstahaug.no

Besøks- og leveringsadresse:
Øysteins gate 9
8803 Sandnessjøen
Postadresse: 

Harald Hårfagres gate 2
8803 Sandnessjøen

Utleie av gymsal og klasserom

Gymsalen og klasserom kan leies fra kl. 16.00 - 22.00 hver ukedag samt i helgene. All utleie skal avklares med Fritidskontoret på forhånd.

Alle leieperioder skal være avtalt med Fritidskontoret på forhånd. Leietakerne må overholde avtalen med fritidskontoret.
Informasjon om alarm og –instruks leveres ut sammen med nøkler til de som har behov for dette.

Bruk av utstyr i gymsalen:
Leietakere har anledning til å bruke utstyr som står løst i garasjen. Dette utstyret skal plasseres på riktig plass etter bruk. Plassering av alt utstyr er merket.
· Fottøy som brukes i gymsalen skal være rengjort og skal ikke sette fra seg merker i gulv.
· Flasker og lignende av glass er forbudt i gymsalen og garderobene.

Alt utstyr i gymsalen skal tåle normal bruk. Blir noe skadet/ødelagt skal skolen kontaktes.
Leietaker står ansvarlig for utstyr som skades/ødelegges.

Bruk av skolekjøkken:
De som leier skolekjøkken har ikke tilgang til skolens utstyr i skuffer og skap.

 • Bord og benker skal være rengjort etter bruk. Alt av mat fjernes.
 • Lys, oppvaskmaskin, komfyr, og lignende skal være slått av før bygget forlates.
 • Søppel skal fjernes. 
 • Rengjøring  skal være utført etter bruk.

Generelle regler for utleie:

 • Alle leietakere plikter å ha ansvarshavende over 18 år.
 • Leietakerne disponerer kun de rom som leieavtalen omfatter.
 • Uvedkommende har ikke adgang til lokalene, og skal vises bort.
 • Ansvar for tøy, verdisaker m.m. er leietakers ansvar.
 • Leietakerne er ikke forsikret for personskader som oppstår ved leietakers aktivitet.
 • Røyking, spytting av snus, tyggegummi og lignende skal ikke foregå i byggene eller i skolegården.
 • Leietakere skal innhente nødvendig kunnskap om brannsikkerheten i bygget (jfr. instruks).
 • Bygget skal være ansvarlig låst og alle lys skal være slukket når leietakeren forlater anlegget. (Alle benyttede rom sjekkes og låses).
 • Leietakerne er økonomisk og juridisk ansvarlig, herunder forplikter leietaker seg til å følge så vel alminnelige som særskilte pålegg og/eller sikkerhetsforskrifter som utleier, politi, helsemyndighet eller brannvesen iverksetter.
 • Alt inntak av alkohol/rusmidler er forbudt både innendørs og utenfor lokalene.
 • Informasjon til leietakere vedrørende stenging av lokaler for kortere perioder skjer via informasjon ved inngangsdør minst en uke i forveien.