Bygg og eiendom er et internt serviceorgan i den kommunale organisasjonen.

Ansvarsområdet er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger, tilsammen ca 55.000 kvm. I tillegg utfører Bygg og eiendom en del mindre rehabiliteringsprosjekter i egen bygningsmasse.

Renhold av de kommunale bygg styres av mange lover og forskrifter. Eksempelvis loven om helsetjenester i kommunen, arbeidsmiljøloven og forskriften om miljørettet helsevern. Målet for renholdet er å drive et forsvarlig og hygienisk renhold i forhold til de ulike krav til byggene.