Ønsker du å leie kommunale bygg for idrettsformål eller andre arrangement er det kultursektor v/ Fritidskontoret som administrerer dette. Gå til Fritidskontoret sine informasjonssider for å lese mer.