Det kan søkes innen kategoriene

  • Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet

Det må søkes elektronisk i søknadssystemet www.idrettsanlegg.no

Søkere som ønsker å fornye sin spillemiddelsøknad må også gjøre dette på nett. Søknadsfrist 18.november 2013

Tove Eliassen, Alstahaug kommune