Kommunen skal tilby ulike boformer tilpasset ulike livssituasjoner. 

Enkelt sagt tilbyr kommunen to ulike typer boformer; sykehjem og kommunale boliger. En del av de kommunale boligene er tilpasset ulike funksjonsnedsettelser, og har ofte betegnelsen omsorgsboliger.

Til de ulike kommunale boligene er det i prinsippet ikke tilknyttet omsorgstjenester. Ved behov for hejmmetjenster knyttes disse tjenestene til en omsorgsbolig på samme måte som til private boliger. Dette betyr at man ikke uten videre får mer hjelp i en omsorgsbolig enn det man kan motta i egen bolig.

Alle tilbud om ulike boformer behovsprøves etter vedtate kriterier, og tildeles etter søknad, ved vedtak.

For mer informasjon les tjenestebeskrivelse eller kontakt:

Boligkontoret

Postboks 1006

8805 SANDNESSJØEN

Besøksadresse: Strandgata 52