Velkommen til Bjarnetjønna skole

Bjarnetjønna skole er en 5-7 skole med ca. 205 elever. Skolen ligger sentrumsært på en høyde rett ovenfor sykehuset, med utsikt over Alstenfjorden.

Skolens visjon

På Bjarnetjønna skole skal alle oppleve å lykkes. 
  • Skolen skal skape utfordringer faglig og sosialt som er tilpasset den enkelte.
  • Skolen skal legge opp til variasjon faglig og sosialt.
  • Vi vil gripe elevene i å gjøre noe bra – vise at vi har sett ”deg”.