Linda J - Søvik skole

Skolestart 2020 - oppstartstidpunkter

Bjarnetjønna skole
5. trinn starter kl 0830
6. og 7. trinn starter klokken 0900.
Første skoledag avsluttes kl 1100.
Oppmøte foran hovedinngangen.

Sandnes barneskole
1.trinn møter kl 9.00 i skolegården på sørsiden. (mot Sandneselva)
2.trinn møter kl 8.30 i skolegården på sørsiden.
3. trinn møter kl 8.30 på fotballbanen mot nord.(mot Shell)
4.trinn møter kl 8.30 i skolegården/asfalt mot nord.
1.trinn har skoledag fra 9.-11. og 2.-4.trinn har skoledag fra 8.30-11. Felles informasjon til foresatte sendes i Visma.

Sandnessjøen ungdomsskole
Alle elever starter mandag 17. august kl. 08.30. Første skoledag avsluttes kl. 11.00.
Oppmøte klassevis på oppmerkede plasser.

Søvik oppvekstsenter
Første skoledag mandag 17. august kl 08.00 - 10.15.
1.-3. trinn møter på Dyrhaugscenen, de andre klassene møter ved inngangspartiet til sitt klasserom. 

Tjøtta oppvekstsenter
Starter mandag 17. august kl. 08.20
Første skoledag avsluttes kl 10.30.

Ura skole
1. trinn: 9.00-11.00. Møter opp på basketbanen sammen med sine foresatte. Møter kontaktlærere og skoleledelse. Kort informasjonsmøte for 1. trinns foresatte i gymsalen. Kun 1 foresatt pr. elev på infomøte, gr. smittevern.
2.-4. trinn: 8.30-11.00. Møter sine kontaktlærere på basketbanen kl. 8.30. 

Kulturskolen
starter undervisning den 17. august.
Hver elev får beskjed fra sin lærer mtp oppstartstidspunkt og møtested.

Alstahaug voksenopplæring
Starter opp mandag den 17. kl. 09.00.
Minner alle om å utvise god håndhygiene og en­- metersregelen.

Spørsmål knyttet til skolestarten rettes til den enkelte skole.