Linda J - Søvik skole

Skolestart 2019

Bjarnetjønna skole
Oppstart mandag 19. august kl. 08.30-11.00.
Oppmøte foran hovedinngangen.

Sandnes barneskole
Mandag 19. august.
2.-4. trinn kl. 8.30-11.00 
1. trinn 9.00-11.00
Oppmøte i skolegården.

Sandnessjøen ungdomsskole
Mandag 19. august kl. 08.30 – 11.00.
Oppmøte i skolegården.

Søvik oppvekstsenter
Mandag 19. august kl. 08.00-10.30.
Oppmøte ved Dyrhaugscenen. 

Tjøtta oppvekstsenter
Mandag 19. august kl. 08.20-10.30

Ura skole
Mandag 19. august
1.-4. trinn kl. 08.30-11.00
Oppmøte i skolegården på baksiden mot skogen. 

Spørsmål knyttet til skolestarten rettes til den enkelte skole.