Vaksinering mot influensa og korona Høst 2023

Dato: Torsdag den 26. oktober og torsdag 09.november

Kl.: 08.30-15.30

Sted: Kulturbadet

Det tilbys både influensa og koronavaksine samtidig. 

Hvordan bestille time: 
Kommunen oppforderer alle til å bestille time på nett via remin.no under fanen influensavaksine. Hvis noen har utfordring med bestilling på nett søk hjelp hos familien/venner først hvis mulig, dette for å unngå for stor pågang på telefonen på helsestasjonen. 

Man gir beskjed til vaksinatør på selve vaksinasjonsdagen om man skal ha en, eller begge vaksinene. Koronavaksine skal altså ikke bestilles på forhånd.

Pris:
Influensavaksine koster kr 100
Koronavaksine er gratis

For de som ønsker lungebetennelsesvaksinen pneumovax så må det bestille time på helsestasjonen, eller den kan tas hos lege. Vaksinen varer i 6 år. Pris er 350 kr (settegebyr på 200 kr kommer i tillegg når denne settes på helsestasjonen).

Målgrupper:

Koronavaksine
Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

      • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
      • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
      • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
      • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
      • Gravide

For mer info se her

Influensavaksine

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  •  

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

For mer info om målgrupper o.l finner man informasjon på fhi.no 

Generelt om vaksinasjon

Immunitet (beskyttelse mot sykdom) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.

Når man har gjennomgått en sykdom, gir dette ofte livslang immunitet, slik at man ikke får samme sykdom flere ganger. Mange vanlige infeksjonssykdommer er ufarlige for de fleste. Imidlertid finnes det infeksjoner som kan forårsake alvorlige skader og i verste fall død hos den som smittes. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten den risikoen det innebærer å gjennomgå en slik sykdom.

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer uten å måtte gjennomgå sykdommen med den risiko det innebærer. Ved vaksinasjon tilføres kroppen enten en svekket mikrobe, deler av en mikrobe, eller noe som likner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den ”ekte” mikroben. Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom. Det er oppnådd immunitet ved vaksinasjon.
 Vaksinasjon kan utrydde smittsomme sykdommer. Dette forutsetter at mikroben som gir sykdommen bare finnes hos mennesker, at en effektiv vaksine finnes, og at vaksinen gir langvarig beskyttelse. Hittil er kopper den eneste infeksjonssykdommen som er fullstendig utryddet.
 Vaksiner kan inndeles i 3 hovedgrupper, etter de aktive virkestoffene de inneholder:

levende, svekkede bakterier eller virus
ikke-levende bakterier eller virus
biter av bakterier eller virus (ikke-levende)

 De fleste vaksinene gis som sprøyte. Det finnes også vaksiner som kan gis som drikkevaksine, tablett som svelges eller som nesespray.
En god vaksine skal gi tilstrekkelig og langvarig beskyttelse mot sykdommen det vaksineres mot. Antall doser som trengs for å oppnå dette varierer fra vaksine til vaksine. For noen vaksiner er det behov for oppfriskningsdoser senere i livet for å opprettholde beskyttelsen. Dette gjelder bl.a. vaksiner mot stivkrampe, difteri, polio og kikhoste. Oppfriskningsdoser kan også være aktuelt ved reisevaksinasjon.