Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet. Enten benyttes aktiviteter direkte i behandlingen eller indirekte ved at omgivelsene legges til rette for aktivitet. Se tjenestebeskrivelse for mer informasjon og søknadsskjema.