Svangerskapsomsorgen har som mål å fremme helse og mestring hos den gravide. Den skal bidra til å forebygge sykdom og identifisere gravide med behov for utvidet støtte, behandling og hjelp. Den kommunale svangerskapsomsorgen utøves av jordmor og lege. Den skal preges av helhet og kontinuitet.

Alstahaug Kommune tilbyr svangerskapskontroller til deg som i hovedsak er bosatt her i kommunen. Oppfølgingen er gratis og du får tilbud om 10 svangerskapskontroller inkludert ultralyd. Ved behov vil du få ekstra kontroller.  Du velger selv om du vil gå til jordmor, lege eller en kombinasjon av disse. Vanlig praksis i Alstahaug har imidlertid vært at den gravide bestiller seg første time til fastlege ved oppdaget graviditet. Det blir da utfylt helsekort, innhentet helseopplysninger og utført helseundersøkelse av deg.  Alle gravide i Norge får nå tilbud om tidlig ultralyd rundt svangerskapsuke 12 og svangerskapsuke 18. Den kommunale svangerskapsomsorgen samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Gravide som er i risiko eller ved behov blir henvist dit.

Jordmor i Alstahaug tilbyr også samtale til kvinner/par som har gjennomgått abort. Spontant eller provosert. Eller til deg som er gravid og usikker på hva du skal gjøre. Mange opplever dette og det er ulikt hvordan man reagerer. Sorgfølelse, skyldfølelse og liten støtte kan medføre at kvinnen/partner over tid utvikler en depresjon. Jordmor i Alstahaug ønsker derfor å tilby samtale som et forebyggende tiltak. Dette er lavterskeltilbud som er gratis og du kan selv kontakte helsestasjonen eller jordmor for å booke time.

 

Velkommen!

 

For informasjon om fødetilbud i Helgelandssykehuset klikk her