Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legetjeneste

Sandnessjøen legekontor

Legetjenesten i kommunen er i hovedsak organisert gjennom fastlegeordningen.

Leger på legekontoret

Alstahaug kommune har avtale med 8 fastleger med ulik listelengde. Disse legene er:

  • Thor Bredvold
  • Jon Sivertsen
  • Øyvind Gaupen
  • Marianne Valnes
  • Reidun Margrete Hansen
  • Morten Holmen
  • Kristian Moksnes Songøygard
  • Andreas Tendeland Uhre
  • Elisabeth Oddøy

I tillegg har Alstahaug to 100 % stillinger som LIS1/turnuslege. Alle legene i Alstahaug har kontor på Helsesenteret.
Alstahaug har interkommunalt legevaktssamarbeid med Leirfjord kommune.

Pr i dag står stilling som kommuneoverlege og en fastlege ledig. Denne listen driftes midlertidig av vikarlege. Oppdatert informasjon om listene finnes til enhver tid på helsenorge.no

Åpningstider for legekontorets telefon:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-15.15.
Torsdag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-14.30.


Akutte/livstruende situasjoner

Ved akutte tilfeller hvor det er behov for øyeblikkelig hjelp kan du hele døgnet ringe legevakta. Telefonnr. legevakt: 116 117.
I livstruende situasjoner kan du ringe den medisinske nødtelefonen 113.

Bestille time hos din fastlege?

Fra 01.01.2023 vil Sandnessjøen legekontor gå over til timebestilling via HelseNorge. Her kan du bestille time og resepter, gjennomføre e-konsultasjoner og legetimer på video. Gå til helsenorge.no eller last ned appen. Samtidig blir kontakt via Helserespons (1820.no) og Besøklegen stengt. Vårt telefonnummer forblir det samme (75 07 51 00)

Kontakt

Sandnessjøen legekontor
Håreks gt 37
Helsesenteret
8800 Sandnessjøen

Telefon: 75 07 51 00
Faks: 75 07 51 01

Daglig leder:
Evy B Andersen

Fagleder:
Kristian M Songøygard

Besøksadresse:
Sandnessjøen legekontor
Håreks gt 37

Kart
Sist oppdatert 05. februar 2024