Skjenking innendørs

Etter søknad kan skjenking innendørs innvilges på følgende vilkår:

  • Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 har maksimal skjenketid fra kl.06.00 til 02.00 alle dagene i uken, hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.
  • Alkoholholdig drikke gruppe 3 har maksimal skjenketid fra kl.13.00 til 02.00 alle dagene i uken hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.

 

Vilkår knyttet til bevillingen:
Alle som har fått innvilget alminnelig skjenkebevilling, skal ha godkjente vakter fra kl. 23.00 til 03.00 uavhengig av ukedag.

Skjenking utendørs

Etter søknad kan skjenking utendørs innvilges på følgende vilkår:

  • Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 har skjenketid fra kl. 12.00 til 24.00 på søn- og hverdager, og fra kl 12.00 til 02.00 fredag og lørdag. Bestemmelsen gjelder hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.
  • Alkoholholdig drikke gruppe 3 har skjenketid fra kl. 13.00 til 24.00 på søn- og hverdager, og fra kl 13.00 til 02.00 fredag og lørdag. Bestemmelsen gjelder hele året, med mindre annet regelverk sier noe annet.

 

Vilkår knyttet til bevillingen:
Uteområdet skal klart avgrenses og skilles fra utearealet for øvrig med inngjerding som avtales med bevillingsmyndighet. Arealet skal fremkomme ved tegning i forbindelse med søknad.