Etablererprøven

Et serveringssted på ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serviernsstedet.

For å være daglig leder må man ha etablererprøven.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøve og være fylt 18 år (myndig).

 

Hvor tar du prøven og hvordan gjennomføres den?

Vi kjører prøven hos oss på Flusthuset i Torolv Kvelduslvsonsgate 45.
For å bestille time for å avlegge prøve, ring 947 83 829 eller send oss en e-post.

Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
For å bestå prøven må 40 svar være riktige.
Når prøven avholdes, må du ha med gyldig legitimasjon som førerkort, pass eller
bankkort med bilde.
Prøvetakeren har anledning til å benytte lovsamlinger/Norges lover som hjelpemidler.
Tid til disposisjon på prøven er 90 minutter. 
Prøven tas elektronisk 

 

Hva er pensum?

Pensum er boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomehter", og kan kjøpes hos VINN (vinn.no)

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Prøvebeviset utstedes av Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Ved søknad om serveringsbevilling skal prøvebeviset følge med søknaden. 

Kunnskapsprøvene

En bevilling skal ha en styrer og en stedfortreder for styrer.  

Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Det er tre ulike kunnskapsprøver:

  • en for salgsbevillig i butikk
  • en for skjenkebevillig på restaurant/bar/pub
  • en for skjenkekontrollører.

 

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år. 

 

Hvor tar du prøvene og hvordan gjennomføres de?

Vi kjører prøven hos oss på Flusthuset i Torolv Kvelduslvsonsgate 45.
For å bestille time for å avlegge prøve, ring 947 83 829 eller send oss en e-post.

Info om gjennomføring av prøven finner du hos Studiesenter RKK Ytre Helgeland. 

 

Hva er pensum?

Pensum for skjenkebevilling: At kandidaten har kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel idisse kapitlene, og at kandidaten har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 6 og 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. 

Pensum for salgsbevilling: At kandidaten har kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmeli disse kapitlene, og at kandidaten har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 4, 5, 6 og 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. 

Pensum for kontrollører: Tilstrekkelige kunnskaper om alkohollovens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. 

 

Pensumlitteratur kan også kjøpes hos Vinn.no

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Prøvebeviset utstedes av Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Ved søknad om skjenkebevilling skal prøvebeviset følge med søknaden.