Salgstider for dagligvarebutikker som selger øl i Alstahaug kommune 

  • Hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag:         kl. 08.00 - kl. 20.00
  • Dager før søndag- og helligdager:                            kl. 08.00 - kl. 18.00

På valgdagene for Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning gjelder vanlig salgstid. 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai.