Alstahaug kommune skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene.

Vi behandler søknader, fatter vedtak og sørger for salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkoholoven, serveringsloven og forvaltningsloven. 

Gjennom Studiesenter RKK Ytre Helgeland  tilbyr vi gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøver. 

Vi sørger for at steder som selger tobakk, blir kontrollert. 

Vi beregner og innkrever bevillingsgebyr for salgs- og skjenkesteder og tilsynsavgift for tobakksutsalg. 

 

 

Regelverk

For regelverk, se her.