Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og unge fra 0-20 år, samt deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer blant annet flere typer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.

I Alstahaug er Helsestasjonen er lokalisert til helsesenteret.

Telefonnummeret til resepsjonen er 75 07 51 40

Ledende helsesykepleier er Hilvi Emilsen