Behov for ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsager komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaver betaler vanlig pris.

Innbyggere i Alstahaug kan søke Alstahaug kommune om å få tildelt ledsagerbevis.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknad om ledsagerbevis.

 

 

 

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis. 

Det er den enkelte selv, som innehaver som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familemedlem, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset benyttes?

Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. Informasjon finnes også ofte på arrangørers nettsider.

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangementer som akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Alstahaug kan du kontakte den aktuelle kommunen for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder.

Billetter bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndsbestilling.

Steder i Alstahaug som aksepterer ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan benyttes på følgende steder i Alstahaug (forbehold om endringer). Ta kontakt med den enkelte aktør, om du er usikker på om de er en del av ordningen.

  • Kulturbadet. Ved arrangementer i storsalen oppfordres det til å ta kontakt med Kulturbadet på tlf 750 75 555 for å få reservert plass til ledsager. Det kan forekomme at det på noen arrangement kun er satt av et begrenset antall plasser til ledsagere.
  • Apollon Treningssenter
  • Feel24 Det gjøres imidlertid oppmerksom på at ledsager må ha eget medlemskap hvis hen skal trene selv her.
  • Petter Dass-museet
  • Havnafestivalen
  • Buss, hurtigbåt og ferge i regi av Nordland fylkeskommune