Nullmobbing

Du har rett til å ha det bra!  På ​www.nullmobbing.no​ ​finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing.

Bilderesultat for nullmobbing

Skolehelsetjenesten

Det individrettede arbeid i skolehelsetjenesten er målrettede helseundersøkelser på bestemte alderstrinn, individuell veiledning etter ”Åpen dør” - prinsippet og oppfølging av elever med spesielle behov. At helsepersonell er tilstede på skolen til faste tider er viktig for at elever med fysiske eller psykososiale problemer søker hjelp.

Helsetjenesten ønsker å ha et nært samarbeid med skolens ansatte med sikte på å fange opp og følge opp barn med spesielle behov.
Gjennom tilstedeværelse i skolemiljøet vil skolehelsetjenesten kunne:
•      sikre en lav terskel for at elever og ansatte kan ta kontakt med tjenesten
•       sikre en lav terskel ved å delta i undervisningen av elever og i rådgivning av skolens undervisningspersonale
•       være i stand til å vurdere det psykososiale miljøet på skolen og hverdagsmiljøet for elevene for øvrig, og komme med troverdige bidrag til nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak