Alstahaug kommune har avtale med 7 fastleger med ulik listelengde. Disse legene er:

  • Thor Bredvold
  • Torbjørn Uhre
  • Jon Sivertsen
  • Øyvind Gaupen
  • Marianne Valnes
  • Silje Røssvoll
  • Reidun Margrete Hansen
  • Morten Holmen

I tillegg har Alstahaug en 100 % stilling som turnuslege.

Alle legene i Alstahaug har kontor på Helsesenteret.

Alstahaug har interkommunalt legevaktssamarbeid med Leirfjord kommune