Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser hos fastlegen

Gjeldende fra 1. juli 2022 - 30. juni 2023

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:
  Kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt 160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min 10
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisnings til spesialist v/fremmøte, bud 59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 57
             
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
  Kroner
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:  
 - Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 67
 - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 102
 - Katetisering, mindre kirurgiske inngrep, lik m.m 145
 - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner ortiser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad
Sist oppdatert 11. januar 2023