15 mars Søknad om produksjonstilskud del 1

Registrere antall dyr som er grunnlag for:

- tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- tilskudd til grovforareal

 

Søkanad leveres elektronisk på  Altinn