Her er en oversikt over hovedarbeidsområder hos de som jobber på enheten.

Hans Løvmo
Landbruks- og miljøvernsjef
Tlf: 75 07 56 27

Enhetsleder; budsjett- og anvisningsansvarlig; forurensingslov; tiltak- og utviklingsoppgaver; miljølovgivning; miljøfyrtårn; tiltaksarbeid; "Innovasjon Norge"-søknader; jordlov; konsesjonslov.

 

Halvor Hofstad
Landbrukskonsulent
Tlf: 75 07 56 10

Stedfortreder enhetsleder; velferdsordninger; teknisk planlegging; arealregister; kontering bilag; autorisasjoner; nydyrkingssøknader; produksjonstilskudd; "Innovasjon Norge"-søknader.

 

Ragna Gunn Bye
Skogbrukssjef
Tlf: 75 07 56 23

Skoglov; viltlov; kommuneskog; friluftslov; naturvernlov; motorferdsel i utmark; jegerprøve; naturmangfoldlov.

 

Svein Åsen
Rådgiver
Tlf: 75 07 56 25

Jordlov; konsesjonslov; fagstøtte lov- og plansaker; for øvrig på sektoren.