Egenandeler legekontoret, gyldig til og med 30.06.2012
Konsultasjon kr. 140,-/186,-
Laboratoriet/sendeprøver kr. 49,-
Resept/rekvisisjon/enkel pasientkontakt kr. 46,-
Materiellkostnad kr. 57-164,-
Utskrift av journal kr. 85,-
Ekspedisjonsgebyr kr. 56.-

 

Egenandeler Helsestasjon, reisevaksiner
Legehonorar kr. 300,-
Familie 1. gang (uansett antall familiemedlemmer) Kr. 700,-

Vaksinekostnader kommer i tillegg. Last ned prisliste PDF document ODT document . PDF document ODT document