Kort fortalt

 • Vi anbefaler deg å lese på nettsidene til Dibk.no og kommunen før du kontakter oss.
 • Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør.
 • Mange tror at kommunen skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess. Som myndighet skal vi behandle søknader. Vi kan derfor ikke hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.
 • Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig, og om det faktisk er mulig å gjennomføre.

Har du allerede sendt inn byggesøknad og lurer på status i saken?

Se innsynsløsning til kommunen. Eller så anbefaler vi at du sender en epost merket med saksnummer til kommunen.

Ønsker du å ringe, vil saksbehandler for din sak kunne nås på telefon. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd. 
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen der hensikten er å utveksle informasjon og avklare rammer og forutsetninger for det du vil søke om.

Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse tiltak der regelverket kan være vanskelig å forstå. Er tiltaket søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak, anbefaler vi at du har med ansvarlig søker på forhåndskonferansen.

Når du bestiller forhåndskonferanse, må du formulere konkrete spørsmål om hva du lurer på, og legge ved tegninger, kart og dokumentasjonen vi trenger for å svare på spørsmålene dine.

Send inn:

 • Redegjørelse om planlagt byggetiltak 
 • Tegninger som viser tiltaket inkludert terrengforhold 
 • Situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn 
 • Spørsmål og problemstillinger du ønsker å få svar på 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse. 

Bestill forhåndskonferanse ved å sende en epost til post@alstahaug.kommune.no, merk e-posten din med «Anmodning om forhåndskonferanse».

Vi gjør oppmerksom på at forhåndskonferanser er gebyrbelagt.

For mindre tiltak kan ofte spørsmålene besvares via e-post.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

 • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
 • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
 • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
 • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv

Bestill møte med oss

Du kan bestille inntil 20 minutters gratis byggesaksveiledning, om du har noen spørsmål før du sender søknaden. 

Bestill byggesaksbehandler her

Ønsker du en mer grundig vurdering av ditt prosjekt, tolkninger av regelverket og konkrete vurderinger opp mot gjeldende arealplaner, må det sendes skriftlig henvendelse til post@alstahaug.kommune.no. Dette vil i 2024 koste 1.352 kroner. Er det store og omfattende saker, må du bestille en forhåndskonferanse.