Før du tar kontakt er det fint hvis du har sjekket følgende:

Har du allerede sendt inn byggesøknad og lurer på status i saken?

Se innsynsløsning til kommunen her finner du all inn og utgående post de siste 3 månedene som har vært. Eller så anbefaler vi at du sender en epost merket med saksnummer til kommunen.

Ønsker du å ringe, vil saksbehandler for din sak kunne nås på telefon. Vennligst ha saksnummeret ditt klart på forhånd. 
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Forhåndskonferanse

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Bestill forhåndskonferanse ved å sende en epost til post@alstahaug.kommune.no

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv