Organisering i små grupper

Kravet til organisering i små grupper, gjør at barnehagens åpningstid blir litt begrenset i uke 17. Etter dette vil det bli gjort ny vurdering.

Alle barn vil bli organisert i en mindre gruppe med fast voksen, slik at vi begrenser antall personer som har kontakt.

Foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon

Barn som har foreldre med kritiske samfunnsjobber vil fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har.

Foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen gjeninnføres, fra den dagen barnehagen åpnes for alle.  Foreldrebetalingen blir den samme som før stenging, selv om åpningstiden er noe redusert i starten.

Det vil være en del foreldre som har vesentlige og forventet varig redusert inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte. 

Når skal barn og foresatte møte i barnehagen?

Barn som er syke skal ikke komme i barnehagen. Barn med selv milde luftveissymptomer måtte holdes hjemme + en dag etter symptomfrihet.

Barn kan komme i barnehagen:

  • Når de ikke har symptomer på sykdom.
  • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
  • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.
  • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Tiltak

Renhold
De kommunale barnehagene blir rengjort hver dag mellom kl. 17.00 og 07.00 i den grad det er mulig. I tillegg vil berøringspunkter daglig bli vasket i løpet av åpningstiden.  

Testing
Ansatte i barnehager og skoler vil nå bli prioritert for testing på lik linje med helsepersonell. Testing skal kun gjøres ved symptomer, men gjerne ved vage symptomer.