Det er satt inn flere forbyggende tiltak i skole og barnehage, disse tiltakene er knyttet til hygiene og at barn og elever oppholder seg på sin avdeling/i sin klasse. Barn /elever som har indikasjon på sykdom skal holdes hjemme, for øvrig anbefales det at barna er på skolen.

Skole og barnehage i Alstahaug kommune går som normalt. Stenging vurderes fortløpende ut fra hva som skjer lokalt og nasjonalt. Det er Kommuneoverlegen som gjør endelig beslutning om evt stenging.

Hvis klasser blir stengt, vil det bli organisert for opplæring i hjemmet via nett. Skolene følger opp at alle elever har PC eller iPad i sekken sin.

Kommunen har opprettet publikumstelefon for spørsmål tlf;  909 63 109. Denne er åpen mand.-fredag 9.30 -13.30.