Fra nå og frem til skoler og barnehager åpner vil tilbudet til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver strammes inn. Tilbudet vil være begrenset til de barna som har foresatte i samfunnskritisk funksjon og ingen andre reelle muligheter til pass. Tilbudet opprettholdes videre fremover også etter at delvis åpning av barnehager og skole er gjennomført.

Det er viktig at alle er klar over at det ordinære tilbudet vil bli en gradvis åpning av barnehage, det betyr at det kan bli et begrenset tilbud og ikke alle dager. Informasjon om dette kommer i løpet av torsdagen.

Følgende presiseres:

  • Det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • Barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass.

Det er fremdeles slik at det er arbeidsgiver som melder inn behov for barnepass for foresatte som har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no