Alstahaug kommune vurderer kontinuerlig de råd og vedtak vi kommer med i forbindelse med pandemikrisen Norge nå står i. Kommunehelsetjenesten arbeider med å begrense smitterisiko og smittetrykk i kommunen.

Siden 13. mars har kommunen anbefalt lokale butikker og kiosker å avvente salg av smågodt, nøtter og liknende selvplukksvarer lokalt. Vi setter utrolig stor pris på den velviljen de aller fleste av dere har vist til dette, og den innsatsen dere med dette har lagt ned for å begrense smittetrykket i kommunen.

Nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Det kommer stadig mer kunnskap om viruset, og Folkehelseinstituttet oppdaterer stadig sine anbefalinger angående dette. Det er per i dag ikke vist at viruset smitter i betydelig grad gjennom næringsmidler, og FHI anbefaler per i dag ingen begrensing av varesortimentet i butikkene.

Krav om hygienerutiner

Kommunehelsetjenesten ser derfor per 27.3 ikke grunnlag for å opprettholde anbefalingen om å begrense salg av selvplukksvarer. Forutsetningen for at salget av slike varer kan gjenåpnes, er at butikken/kiosken utarbeider gode hygienerutiner rundt disse varene, ved eksempelvis å innføre skjerpet og hyppig renhold av skjeer og lokk. Å ha desinfiserende midler tilgjengelig for å «sprite» hender i forbindelse med selvplukkstasjoner kan være en god ide. Hansker anbefales imidlertid ikke.

Alstahaug kommune ønsker også å minne om at viruset smitter ved dråpesmitte, og at kødannelse og andre ansamlinger av mennesker på et lite område er en betydelig risikosituasjon som bør unngås.

Det forutsettes at alle ansatte settes grundig inn i alle hygieneneråd og rutiner knyttet til koronapandemien. Ved inspeksjon av de lokale butikkene var det litt ulikt hvor godt de ansatte var informert om hvilke tiltak butikken hadde satt i verk for å ivareta en forsvarlig hygiene i butikken. Vi ønsker med dette å oppfordre til å involvere alle ansatte i dette, slik at alle får en forståelse for hvor viktig det er for alle at dagligvarebutikkene forblir en trygg og smittefri arena for Alstahaugs befolkning også framover.

Takk for velvilje og samarbeid

Kommuneoverlege i Alstahaug Kirsten Toft