Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer, for raskt å fastslå eventuell smitte med covid-19. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt.

Er du i tvil om du er i risikogruppen kan du logge deg inn på helsenorge.no for mer informasjon.