Kostpenger/betaling for mat

Kostpenger kommer i tillegg på kroner 300 i kommunale barnehager. 

Endre betaler

Last ned skjema PDF document ODT document hvis du ønsker å endre på hvem som skal betale for barnehageplassen (PDF). Skjemaet sendes til oppvekst og kultur, alstahaug kommune.

Søskenmoderasjon

Du slipper å søke om søskenmoderasjon. Det gis automatisk.For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3. Moderasjon gis på den rimeligste plassen.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Hvor finner jeg priser i private barnehager?

Private barnehager kan ha andre satser men er bundet av samme forskrift som de kommunale barnehagene. For å få oversikt over spesifikke detaljer, ta direkte kontakt med den enkelte barnehage.