Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene under kontroller av innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les pressemeldingen om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene :

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Les også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle_saker/id2000005/?documentType=aktuelt/nyheter&page=2

Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen, den vil fra mandag kl 12 også ha link til søknadsskjema:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/