Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Eiendomsskatt 2022 - Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2022 legges nå ut til offentlig ettersyn. Lista inneholder adresse, matrikkelbetegnelse, takst, grunnlag, promillesats, skatt og om eiendommen har noe fritak for eiendomsskatt.

Bildet er tatt av Photo Mix fra Pixabay

Enklere byggesøknad | eByggesøk

Nå har Alstahaug kommune gjort det enklere for innbyggerne å søke om å bygge på egen eiendom ved at byggesøknaden enkelt kan sendes inn digitalt hele døgnet. Den digitale veilederen viser deg stegvis hvordan du fyller ut søknaden, nabovarsel, innsending av søknaden og til ferdigattest.

eByggesøk

Søke, endre eller si opp barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Alstahaug kommune har felles søknadsportal for kommunale og private barnehager. Vil du søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass, gjøres det i Foresattportalen til Visma Flyt Barnehage

Du kan søke om barnehageplass hele året, men fristen for hovedopptaket for neste barnehageår er 1. mars. 

De som står på venteliste fra 2021 trenger ikke søke på nytt. 

Hvis det er ledige plasser etter hovedopptaket, tildeles disse fortløpende.

Ura barnehage. Foto: Lillian Ribsskog Bjørlykke

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Vi har tilbud om SFO ved følgende skoler: Sandnes barneskole, Ura barneskole, Søvik oppvekstsenter og Tjøtta oppvekstsenter. 

I opplæringsloven er rammene for SFO gitt i §13-7, Skolefritidsordningen. Du finner mer informasjon om skolefritidsordningen i Alstahaug kommune i vedtektene for SFO.