Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Aktuelt

Legemiddelbehandling av Covid-19

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Virus

Detaljregulering for Prestegårdjordet

Vedtatt reguleringsplan

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-12, vedtok kommunestyret, den 14.12.22 i sak 54/2022, forslag til detaljregulering for Prestegårdsjordet, planid 20210073 – Alternativ 1.

Panorama

Avlesning av vannmåler 2022

Har du vannmåler så trenger vi en avlesning av målerstanden for å kunne avregne rett vann- og avløpsgebyr. I de nærmeste dagene sender vi ut SMS i forbindelse med avlesning, og avlesningen kan registreres med å svare på SMS eller på www.leseav.no.  Merk at fristen for å svare på SMS er 10 dager.

Frist for innrapportering er 31. desember 2022

vanndråpe

Beredskap brøyting og strøing i Sandnessjøen 2022/23

Fremkommelighet vinterstid er et kollektivt ansvar. Kommunen har ansvar for kommunale veier, Fylkeskommunen for fylkesveier og private grunneiere for areal i tilknytning til egen eiendom.

Brøyting

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdirs tilskuddsordning “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Illustrasjon inkludering Adobe Stock