Om tilskuddsordningen

Alstahaug kommune gir hvert år økonomisk tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid i kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i kulturarbeidet i Alstahaug kommune.

Alle søknader som blir mottatt innen fristen vil bli behandlet fortløpende og tildelingen vil bli lagt fram for politisk vedtak i mai/juni.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger som er tilhørende i Alstahaug kommune og som driver kulturarbeid, kan søke kommunen om kulturmidler. Kulturmidler er tilskudd til organisasjonens drift og administrasjon. I hovedsak gis kulturmidlene som aktivitetsstøtte, dvs. støtte til drift av laget og igangsetting av tiltak.

Les mer: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Alstahaug kommune

Send inn søknad

Husk at søknaden også skal inneholde årsmelding og regnskap for forrige år.

Har dere ikke anledning til å laste opp vedleggene digitalt? Send dem i en egen e-post og merk med søkernavn og evt. søknadsnummer.

Søke tilskudd til andre kulturprosjekt?

Har din forening et kulturprosjekt eller tiltak dere ønsker å søke støtte til utenom den ordinære tildelingen av kulturmidler? Kontakt oss for å få veiledning om hvordan du søker dette.