Veistrekning dette gjelder er mellom Høgåsveien og FV 7274. Omkjøring via FV 17 og FV 7274.

 

Kommunalteknisk enhet