Markeringen fant sted ved minnesteinen for de falne under 2. verdenskrig, ved Sandnessjøen kirke, onsdag 8. mai kl. 10.00.

Kommunedirektør Rachel Elise Berg holdt talen for dagen, og la ned blomst ved minnesteinen for de falne under 2. verdenskrig. Tidligere samme dag hadde representanter fra NROF lagt ned blomster ved de øvrige minnesteinene i Alstahaug, ved henholdsvis Tjøtta og Alstahaug kirker.

Etter kommunedirektørens tale gav kultursjef Odd Arnold Skogsholm ordet til elever på 7. trinn ved Bjarnetjønna skole. Elevene har siden 9. april jobbet spesifikt med tema demokrati og frihet, og hadde forberedt seg godt. På markeringen framførte elevene både taler, dikt og en sang.