Velkommen til Ura barnehage

Barnehagen ligger ca. 5 km sør for sentrum i nærheten av Ura skole, og har et stort variert uteområde med mulighet for variert lek som ligger med nærhet til skog og fjære.

De ansatte har lang og bred erfaring, vi har et godt arbeidsmiljø og trives å jobbe i lag.

Åpningstid

Barnehagene har fleksible åpningstider, og barnehagene har kjerneåpningstid kl. 08.00-16.00. Den fleksible åpningstiden strekker seg fra 06.45-16.30. Informasjon om gjeldende åpningstider fås i barnehagen.