Velkommen til Stamnes barnehage!

Barnehagen i ligger til et rolig område på Stamnes nær fjæra og Åsen. Vi har et stort uteareal som gir mulighet for variert lek. I nærmiljøet finnes skole, idrettsanlegg, kirke, bibliotek og sentrum. 
 
Personalet hos oss har lang og bred erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø og trives å arbeide sammen.
Humør er smittsomt – det er viktig for oss å spre det gode humøret.

Vi arbeider for at alle barn skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte og sikrer at barna utvikler seg gjennom lek, erfaring og samspill med andre.