Velkommen til Tjøtta barnehage

Vi ligger i landlige omgivelser i nær tilknytning til skole, butikk, hav og store turområder. Personalet har lang og bred erfaring og har et godt arbeidsmiljø der samhold og humor står høyt.

Kommunens visjon "vi vell sjå stjerne" blir fokusert på i det daglige virke og i helhetstekning barnehage - barneskole - ungdomsskole. Her på oppvekstsenteret har vi mulighet til å gi ungene et helhetlig tilbud, og vi kan tenke langsiktig i forhold til planlegging og tilrettelegging for livslang læring.