Velkommen til Tjøtta barnehage

Tjøtta barnehage er en 1-avdelings barnehage som ligger sør i Alstahaug kommune.  Barnehagen sto ferdig i 1990 og den er beregnet for 18 plasser, 0-6 år. 
Vi ligger i landlige omgivelser i nær tilknytning til skole, butikk, hav og store turområder. 
Personalet har lang og bred erfaring og har et godt arbeidsmiljø der samhold og humor står høyt.

Kommunens visjon "vi vell sjå stjerne" blir fokusert på i det daglige virke og i helhetstekning barnehage - barneskole - ungdomsskole. Her på oppvekstsenteret har vi mulighet til å gi ungene et helhetlig tilbud, og vi kan tenke langsiktig i forhold til planlegging og tilrettelegging for livslang læring.