Slik søker du

Du må søke om plass fra Visma Flyt skole. Søknadsfrist er 15. april, fortløpende opptak etter dette såfremt det er plass. 

Søk om plass på SFO

Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Oppholdsbetaling SFO

SFO med kun gratis kjernetid (for barn på 1. og 2. trinn) er 0,- pr. mnd. 
Fra og med august 2024 vil dette også gjelde elever på 3. trinn.

Hel plass på SFO med gratis kjernetid (for barn på 1. og 2. trinn) er 1229,- pr. måned.
Hel plass for 3. og 4. trinn er 2633,- pr. måned.

Kost kommer i tillegg for alle alternativene, 225,- pr. måned

 Se priser
 

Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Søskenmoderasjon for andre barn er 30% og for tredje barn 50% . 

Redusert foreldrebetaling

Vi behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter Forskrift til opplæringsloven

  • Husholdninger skal ikke betale mer enn 6 % av familiens inntekt for en SFO-plass. Eksempelvis kan man i 2024 søke om redusert foreldrebetaling på en hel plass uten gratis kjernetid (2633,- pr. mnd.) om husstandens samlede årlige inntekt er under 482 717.-
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Siste skattemeldingen(er) må legges ved som dokumentasjon når det søkes om redusert foreldrebetaling.

Slik laster du/dere ned skattemeldingen 

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Åpningstid

SFO er åpen alle virkedager i skoleåret unntatt sommerstengt periode, lørdag, søndag, offentlige fridager, jule- og nyttårsaften og 3 av skolens planleggingsdager (datofestet i 
gjeldende skolerute). Onsdag i påskeuken stenger SFO 12:00.

Daglig normal åpningstid er 07.00-16.30. Rektor kan utvide åpningstiden før og etter normal åpningstid etter vurdering av behov og økonomisk rammebetingelser. Ta kontakt med leder SFO for nærmere informasjon om det enkelte SFOs åpningstid. 

12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

Elever på 1. og 2. trinn har 12 timer gratis kjernetid i SFO. Vi organiserer gratis kjernetid i henhold til Forskrift til opplæringsloven §1B-3. Fra og med august 2024 vil dette også gjelde elever på 3. trinn.

I Alstahaug kommune organiseres gratis kjernetid med 2,5 time rett etter skoletid.
Elevene starter og slutter på litt ulike tider ved de ulike skolene, slik at ettermiddagstid på SFO får ulikt tidspunkt. For 1. og 2. klassinger vil det være to alternative tilbud;

  • Kun gratis kjernetid, 0 kroner
  • Full plass med fratrekk for gratis kjernetid, 1229.- kroner

Kostpenger kommer i tillegg til begge alternativene.

Gratis kjernetid i ferieuker organiseres med to hele dager per uke (2 dager x 6 timer). Hvilke dager avtales mellom den enkelte foresatte og SFO.
SFO har stengt i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30.

Sommerstengt SFO

SFO sommerstenges i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30.

Sommeren 2021, 2022, 2023 og 2024 vil SFO igjen sommerstenges fra og med uke 27 til og med uke 30. 

Oppsigelse av plass

SFO-tilbudet har oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. 

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole  

Søknadsskjema på papir

Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan papirskjema lastes ned her: Søknadsskjema SFO
Søknadsskjemaet må lastes ned og fylles ut manuelt.
Skjemaet må sendes til Alstahaug kommune, avdeling Oppvekst og kultur, Strandgata. 52, 8805 Sandnessjøen.