Skolefritidsordningene i Alstahaug kommune

Sandnes SFO
Adresse:
Øysteinsgate 9
8800 Sandnessjøen

Postadresse: 
Harald Hårfagres gate 2
8803 Sandnessjøen

Telefon: 750 75 365

Søvik SFO
Tjøttaveien 23
8804 Sandnessjøen
Telefon: 750 75 441

Tjøtta SFO
Sjømyra 1, 8860 Tjøtta
Telefon: 750 75 532

Ura SFO
Novikveien 130, 8805 Sandnessjøen
Telefon: 482 69 720

 

 

Oppholdsbetaling SFO

SFO-plass:
2314 kroner per måned. Fra 1. januar 2020 øker prisen til 2372 kroner per måned.

Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje barn. 

Kost:
Kr. 175,- pr. mnd. 

Sommerstengt SFO

SFO sommerstenges i 4 uker (juli). Vanligvis fra og med uke 27 til og med uke 30.

Sommerstengt SFO i 2020 vil være fra og med uke 28 til og med uke 31.

Sommeren 2021, 2022, 2023 og 2024 vil SFO igjen sommerstenges fra og med uke 27 til og med uke 30. 

 

Oppsigelse av plass

SFO-tilbudet har oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. 

Dersom ditt barn skal slutte, må plassen sies opp i Visma Flyt Skole