Registrering

Ukrainske borgere som kommer til Norge for å søke om kollektiv beskyttelse må registrere seg hos politiet for å bli registrert som flyktning. Registrering i vårt politidistrikt skjer ved politiets utlendingsenhet på Mo i Rana eller i Brønnøysund.

Nordland politidistrikt – 75 58 90 00 – åpningstid mandag til fredag kl. 08.00-15.00.

E-post: grensepoliti.nordland@politiet.no

Du må oppgi navn og telefonnummer. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering. Det kan være noe ventetid.

Asylmottak

De som ønsker det, blir tilbudt plass i asylmottak, men det er et frivillig botilbud. Det er imidlertid et krav om å bo i asylmottak for å bl.a. motta ytelser fra UDI.

Midlertidig alternativ mottaksplass

De som har funnet en privat løsning i en kommune, kan søke om midlertidig Alternativ mottaksplass, som er en ordning som gjelder målgruppen for kollektiv beskyttelse. I de tilfellene der dette blir innvilget både av UDI og kommunen, mottar kommunen økonomisk støtte fra UDI, og kommunen overtar ansvaret for å tilstå ytelser for flyktningene. Les mer her Kommunen og mottaket - UDI.

Privatboende

Altså flyktninger som flytter fra mottak før vedtak om oppholdstillatelse (eller aldri har bodd i mottak), kan selv ta kontakt med IMDi innen seks måneder etter de er informert om vedtaket om oppholdstillatelse, for å bli bosatt med offentlig hjelp. Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd | IMDi

Selvbosetting

Det finnes også en ordning for avtalt selvbosetting, som gjelder flyktninger som ikke blir bosatt ved at IMDi finner en kommune til dem. De kan da finne seg en egen bolig, og avtale med kommunen som boligen ligger i for å avklare mulighet for avtalt selvbosetting. Flyktninger som bosettes på denne måten, inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd | IMDi