Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legekontoret stengt torsdag 12.12.2019 fra kl. 14.00:

Ved behov for akutt helsehjelp ring 116 117, ved akutt nød ring 113.

Lege i Leirfjord har akuttberedskap for Alstahaug fra kl 14:00 den dagen. 

Kirker og trossamfunn

Den norske kirke er en protestantisk statskirke. Men alle har rett til å drive religiøs virksomhet og danne egne tros- eller livssynssamfunn. Undervisningen i religion, livssyn og etikk skal ikke være forkynnende. Det skal være likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Kirken i Alstahaug (Menighetene i Alstahaug, Tjøtta og Sandnessjøen)

Alstahaug kirkelige fellesråd

Sentrumkirka Sandnessjøen (Nessgata)

Moskeen i Sandnessjøen

Den norske kirke

Tips en venn  Skriv ut