Mottak av flyktninger fra Ukraina til Alstahaug

Alstahaug kommune har bosatt flyktninger siden slutten av 80-tallet, og det foreligger politisk vedtak om bosetting av 65 flyktninger i år. Alstahaug kommune vil nå legge planer for å kunne bosette det antall flyktninger vi er bedt om.

Vi vet at det kommer flyktninger fra Ukraina utenom mottaksapparatet. For flyktningene som kommer er det viktig å registrere seg hos politiet ettersom det utløser den hjelpen de skal ha, og vi ber folk som tar imot flyktninger om å hjelpe dem med å bli registrert hvis de ikke er det.

Informasjon til og om ukrainske flyktninger
IMDI har opprettet en egen nettside der de har samlet informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina. Sidene inneholder informasjon til både flyktninger, kommuner og privatpersoner og organisasjoner som ønsker å hjelpe. Siden oppdateres fortløpende. Gå til nettsidene til IMDI

Alle flyktninger som ankommer kommunen på egenhånd, må henvende seg ved Rana politistasjon for registrering og informasjon.

De som søker offentlig bistand til bosetting, kan gjøre det via dette skjemaet. Skjemaet finnes på norsk og engelsk. Dersom personen har behov for å søke om oppholdstillatelse eller har behov for midlertidig innkvartering finnes det informasjon på UDI sine nettsider.

Bruk av private boliger
Mange har allerede tatt kontakt for å tilby utleie av boliger. Dette er informasjon vi tar med oss i arbeidet som pågår. De som ønsker å tilby bolig til flyktninger kan sende informasjon om dette på e-post til boligkontoret i Alstahaug: mona.pedersen@alstahaug.kommune.no.


Bakgrunn
Staten jobber både med koordinering av uttakskommisjoner for OFF (overføringsflyktninger fra leir) og bosetting fra mottak. De kommunene som har avtale med staten om bosetting, skal jobbe i henhold til avtalen og bosette flyktninger som det anmodes om uavhengig av hvor flyktningene kommer fra. Noen kommuner er begynt å bosette ukrainske flyktninger, mens andre ikke er i gang.

Når det gjelder de ukrainske flyktningene, så opprettes det en rekke mottak i landet som vil være flyktningenes første stoppested i påvente av søknadsbehandling og utskriving til kommunene.

 

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling. Dette kan du lese mer om på Helse Norges informasjonssider.

Informasjon på andre språk.