Velkommen til PPT Ytre Helgeland

PPT Ytre Helgeland er en pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna.
PPT Ytre Helgeland er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever, og oppfølging av skoletilbudet for voksne med særskilte behov.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

PP-tjenestens hovedoppgaver er:

  • være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
  • hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

Tjenesten er interkommunal, og Alstahaug er vertskommune.
Kontoret ligger i 2 etg. i godsterminalen i Sandnessjøen.

Kontaktinformasjon

PPT Ytre Helgeland
Postadresse: Postboks 122, 8801 Sandnessjøen
Adresse: Torolv Kveldulvsons gate 7, Sandnessjøen
Telefon: 750 757 50
E-post:
 pptyh@alstahaug.kommune.no