Områdeutvalget Ura -Segelbergan-Novika, brev til Alstahaug kommune, 301123
2023-10-03 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2023-10-03 Tjøtta og Offersøy innspill budsjett 2024
Referat fra møte i Områdeutvalget for Ura 190623
2023-05-02 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Vedrørende flytting av fergeleiet fra Kvaløyhavn og til moloen ved småbåthavna på Austbø - Austbø, Blomsøy og Hestøysund områdeutvalg
Sak 2023 346 Innspill Trafikksikkerhetsplan 2023-2030 - Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Saksnr 2023 217 Prosessinnspill samfunnsplan 2023-2035 - Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2023-03-20 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2023-02-14 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Områdeutvalget Austbø, Blomsøy og Hestøysund - Brev til kommunen 26 januar 2023
Fra Sentrum områdeutvalg 8.2.2023 - Kommentarer til dialogmøte
2023-01-03 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Referat møte i Områdeutvalget Ura 19-10
2022-11-26 Tjøtta og Offsøy innspill budsjett 2023 tillegg
2022-11-14 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2022-10-04 Tjøtta fergeleie tilrettelegging
2022-10-04 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2022-09-06 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg.docx
2022-09-06 Tjøtta og Offsøy innspill budsjett 2023
2022-06-21 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2022-05-10 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Områdeutvalget for Segelbergan, Ura og Novika den 16.6.2022
Innsigelse på forslag om felles rektor for Søvik og Tjøtta oppvekstsenter - Søvik og Hamnes områdeutvalg 6.6.2022
Møtereferat for Ura/Segelbergan/Novika områdeutvalg 19.4.2022
Forspørsel til Alstahaug Kommune angånde sak 3 og 7 i møte av 19.4.2022 Ura/Segelbergan/Novika
2022-04-05 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg.pdf
2022-02-15 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2021-11-30 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Protokoll konstituering av Ura/Segelbergan/Novika områdeutvalg 2.12.2021
2021-10-27 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2021-09-14 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Protokoll konstituering av Bæryøvågen områdeutvalg den 12.10.2021
2021-06-15 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2021-05-04 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
2021-03-16 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Austbø, Blømsøy og Hestøy områdeutvalg 3.2.21
Austbø, Blomsøy og Hestøy områdeutvalg 3.2.21 vedlegg
2021-02-02 Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Utskrift fra møtebok i Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 08.12.20
Møtebok 06.10.2020 Tjøtta og Offersøy 
Møtereferat for Sandnessjøen sentrum områdeutvalg den 03.09.2020
Møtebok 27.08.2020 Tjøtta og Offersøy
Utskrift fra møtebok av 11.06.20 for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Utskrift fra møtebok av 28.01.20 for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Utskrift fra møtebok av 14.01.20 for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg
Utskrift fra møtebok fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 05.11.19
Utskrift fra møtebok fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 24.09.19
Utskrift fra møtebok fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 11.06.19
Utskrift avmøtebok fra Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 07.05.19
Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 02.04.19
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 12.02.19
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 08.01.19
Utskrift fra møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 04.12.18
Utskrift fra møtebok for Mindland områdeutvalg 09.10.18
Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg av 04.09.18 og 16.10.18
Utskrifts av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 13.02.18 og 04.04.18
Utskrift av møtebok for Tjøtta og Offersøy områdeutvalg 5. desember 2017