Kurset ble finansiert gjennom ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL), og var i hovedsak rettet mot eiere i UKL-området Hestøy-Blomsøy og Skålvær i Alstahaug kommune. I tillegg deltok noen håndverkere, samt representanter fra Fortidsminneforeningens lokallag på Sør-Helgeland, sammen med både håndverkere og rådgivere fra Helgeland Museum. 

Det var representanter fra avdelinga for bygningsvern i Helgeland Museum som stod for det faglige innholdet i kurset. Bygningsvernavdelinga leverer tjenester og rådgiving innen bygningsvern for kommuner og private, og er en faginstitusjon for tradisjonshåndverk i utdanning, kunnskapsutvikling og formidling av arkitekturhistorie og materialkunnskap. Etter et innledende foredrag om tilstandsvurdering og bevaringsprinsipper besøkte kursdeltakerne et stabbur som tidligere er restaurert med støtte fra Kulturminnefondet. Deretter fikk deltakerne selv bryne seg på praktisk øvelse i tilstandsvurdering, gjennom befaring av flere bevaringsverdige bygninger på Blomsøy.